Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia lisä- ja erityisehtoja:

Matkasopimus ja palvelujen maksaminen - Matkustajalla on velvollisuus tarkistaa matkavahvistus ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai puutteista ennen varaus- tai ennakkomaksun suorittamista. Matkasopimus syntyy, kun matkustaja on suorittanut ennakko- tai varausmaksun 7 päivän kuluessa matkavarauksesta. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa varaus, ellei maksua ole suoritettu eräpäivään mennessä. normaali varausmaksumme on 200 €/hlö. Loppumaksu tulee olla maksettuna viimeistään 45 päivää ennen matkaan lähtöä. Käytäntö saattaa vaihdella hieman matkakohteittain. Joissakin matkoissamme saatamme joutua perimään suuremman ennakkomaksun kattamaan varauskuluja kohteissamme. Tällöin sovellamme myös yleisistä peruutusehdoistamme poikkeavia sääntöjä. Ilmoitamme poikkeuksista erikseen matkaohjelmien ja varauksen yhteydessä.

Matkustajan/matkanvaraajan tulee varatessaan antaa matkalle osallistujien nimitiedot kuten ne ovat matkalla käytettävissä passeissa. Varaajan/matkustajan tulee tarkistaa nimien oikeellisuus ja ilmoittaa välittömästi mahdollisista virheistä tai muutoksista. Mandala Travel ei vastaa lentoyhtiöiden ja muiden palveluntarjoajien mahdollisesti veloittamista muutoskuluista. Uudelleen kirjoitettavista lipuista ja matkadokumenteista veloitetaan muutosmaksu 80 €/ henkilö sekä palveluntuottajan perimät kulut. Jos lentoyhtiön säännöt eivät salli nimen muutosta, veloitetaan koko lentolipun hinta.


Matkan sisältö ja hinta - Lentoja sisältävien matkapakettien hintaan sisältyvät ennakkoon maksettavat pakolliset lentokenttämaksut, verot ja polttoainelisät ellei matkaohjelman ja hinnan ilmoittamisen yhteydessä ole toisin mainittu. Pidätämme oikeuden muuttaa hintoja näiden kulujen noustessa.

Toimistokulut - Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluna 100 euroa/henkilö.

Palvelumaksut - Räätälöityjen matkapakettien rakentamisesta veloitamme asiakkaitamme erillisen palveluhinnastomme mukaisesti.

Hotellimuutokset - esitteessämme ja internet-sivuillamme julkaistut ja mainitut hotellitasoluokitukset perustuvat omaan luokitukseemme. Mandala Travel pidättää oikeuden hotellien vaihdoksen vastaavaan tai korkeampitasoiseen hotelliin ilman velvollisuutta hinnan alennuksiin tai muihin korvauksiin.

Viisumit ja passit - Muilla paitsi euroopan matkoillamme matkustajien passien tulee olla voimassa vähintään 6kk matkan jälkeen. osaan kohdemaistamme edellytetään viisumin hankkimista etukäteen. Matkalle osallistujat vastaavat itse tarvittavien viisumien hankkimisesta ja niiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Mandala Travel ei vastaa virheellisistä viisumeista tai rikkinäisistä passeista, jotka saattavat evätä matkalle lähdön tai pääsyn maahan. Matkoille osallistujien tulee myös huolehtia että matkustajan passissa on riittävästi tyhjiä sivuja viisumeita ja leimoja varten. Osalle matkoistamme tarvitset jopa 3-4 tyhjää sivua. Muiden maiden kuin Suomen passien haltijoiden tulee ilmoittaa kansalaisuudestaan varauksen yhteydessä. Viisumien hankintakulut sekä hakuprosessi vaihtelee maittain ja riippuu matkustajan kansalaisuudesta.

Matkavakuutus - Matkan hintaan ei sisälly peruutusturvaa eikä matkavakuutusta. Suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista heti matkavarauksen yhteydessä suojaamaan oman, lähiomaisen tai matkakumppanin sairastumisen tai muun matkanteon estävän hätätapauksen varalta.
Suosittelemme myös tarkistamaan vakuutuksenne peruutusturvan kattavuuden sekä korkealla liikkumisen vaelluksilla tai Tiibetin, Perun ja Bolivian kiertomatkoille osallistuessanne, jolloin liikumme yli 3000 metrin korkeudessa. Vaelluksille ja kiipeilymatkoille osallistujilta edellytetään sellaisen vakuutuksen ottamista, joka kattaa helikopterievakuoinnin ja kotiuttamisen. Lisätietoa vakuutuksista saat vakuutusyhtiöltäsi.

Matkojen toteutuminen - Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohta 12.1 perusteella oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole ilmoittautunut matkan toteuttamiseen edellyttävää matkustajamäärää. Tällöin kaikki ennakko- ja varausmaksut palautetaan. peruuttamisesta ilmoitetaan viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua. Jos peruuttamisesta ilmoitetaan myöhemmin kuin 21 vrk ennen matkan alkua eikä matkustaja saa korvaavaa matkaa, on korvaus enimmillään toimistokulujen suuruinen. – poikkeus kohtaan 12.4. yleiset valmismatkatehdot

Varausmuutokset - Mikäli matkustaja haluaa luovuttaa matkan toiselle tulee tästä ilmoittaa Mandala Travelille viipymättä. Mandala Travelilla on oikeus periä tarpeellisten toimenpiteiden mukaiset kulut. Matkojen luovuttaminen ei ole mahdollista kaikkien matkojen osalta, sillä joistakin matkoistamme joudumme hyvissä ajoin hankkimaan paikallisviranomaisten myöntämät erikoisluvat sekä etukäteen järjestetyt viisumit.

Matkaohjelmissa ilmoitettuihin hotelleihin ja matkareittiin saattaa ajoittain tulla matkanjärjestäjästä riippumattomista syistä muutoksia. Mikäli Mandala Travel joutuu ulkopuolisista syistä muuttamaan julkaistua matkaohjelmaa, siitä ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti ensi tilassa. Asiakkaan tulee saatuaan muutoksesta tiedon ilmoittaa 10 vrk sisällä, hyväksyykö hän muutoksen. Mikäli asiakas ei ota tiedon saatuaan yhteyttä matkanjärjestäjään, katsomme asiakkaan hyväksyneen muutoksen.

Nimenmuutokset - Nimenmuutoksesta veloitetaan 100€ toimistokulut mikäli lento-, laiva- ja junalippuja ei ole vielä kirjoitettu. Lipunkirjoituspäivät määräytyvät kuljetusyhtiöiden sääntöjen mukaan. Mikäli muutos tapahtuu lipunkirjoituksen jälkeen, kulut määräytyvät kuljetusyhtiöiden sääntöjen mukaan. Esim. lentoyhtiöillä on oikeus asettaa lento-, hintaluokka- tai sesonkikohtaisia rajoituksia varausten nimenmuutoksille. Lentolippuihin ei yleensä lentoyhtiöiden säännösten mukaan sallita muutoksia lipunkirjoituksen jälkeen.

Aikataulumuutokset - Erityisesti kaukomatkohteiden lentoliikenteessä tapahtuu usein ennalta arvaamattomia aikataulumuutoksia, myöhästelyjä ja jopa lentojen peruutuksia. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden muuttaa matkaohjelmaa ja matkakohteiden kiertojärjestystä kyseisistä erityisoloista johtuen. Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 14 mukaisena virheenä ei pidetä myöskään myöhäisempää kotiinlähtöä jos muutos johtuu matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä ja kotiinpaluu pidentyy alle 5 vrk kestävällä matkalla enintään 6 tuntia, 5-8 vrk kestävällä matkalla enintään 8 tuntia ja yli 8 vrk kestävällä matkalla enintään 12 tuntia. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon toimenpiteet, poikkeuksellinen sää tai muu vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina. Ellei viivästynyt kotiinpaluu johdu matkanjärjestäjän huolimattomuudesta, matkustaja ei ole oikeutettu korvaukseen viivästyksen hänelle mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.

Matkanjohtajan vaihtuminen - Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden matkaohjelman toteuttamiseen englanninkielisellä opastuksella, mikäli matkanjohtaja estyy lähtemästä matkalle äkillisen sairauden tai muun pakottavan esteen vuoksi, kunnes paikalle saadaan korvaava matkanjohtaja. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ennalta ilmoitettu matkanjohtaja toiseen pakottavasta syystä. 

Matkan hinnan määrittely ja hinnanmuutokset - Mandala Travelin esitteen matkojen hinnat annetaan sitoumuksetta. Ne perustuvat esitteen tekohetkellä voimassa olleisiin lentohintoihin, tariffeihin sekä valuuttakursseihin. Matkan lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa lentohintojen, -verojen, polttoaineen, tariffien sekä valuuttakurssien muutokset. Matkat tehdään reittilennoilla. Matkanjärjestäjällä on kuljetusmuodon erityisluonteen takia oikeus korottaa hintoja matkasopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa, -veroissa, viranomaismaksuissa tai muissa lentolippuun liittyvissä maksuissa tapahtuu korotuksia. Esitteen matkapakettien hinnoittelukurssia verrataan kuluttaja-asiamiehen ohjeistuksen mukaan 6 viikkoa ennen lähtöpäivää vallitsevaan valuuttakurssiin. Mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitetaan matkustajalle vähintään 30 vrk ennen lähtöpäivää. Muutokset huomioidaan loppulaskussa.

Matkanjärjestäjän vastuu - Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista ylivoimaisista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa aikataulua, matkaohjelmaa sekä muuta matkaan liittyvää tietoa, sekä sopimusehtoja ennen matkasopimuksen syntymistä.

Peruutusehdot - Matkustajan oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen, esim. sairastapauksen tai muun vakavan tapaturman vuoksi: Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma on hänellä valmismatkalain 2 luvun 15 § 1 mom 3 k ja yleisten valmismatkaehtojen 5.1 kohdan mukaan oikeus peruuttaa matka. Mandala Travelilla on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista matkanjärjestäjällä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, hotellit, viisumit tai muut matkajärjestelyt). Matkustajan tulee ilmoittaa peruutuksesta viipymättä matkanjärjestäjälle ja todistettava matkalle lähdön este lääkärintodistuksella, vakuutusyhtiön selvityksellä tai poliisin lausunnolla tai vastaavalla luotettavalla kirjallisella selvityksellä. Huom: Viime hetken peruutuksien yhteydessä peruutuskulut ovat usein huomattavasti varaus- ja ennakkomaksuja suuremmat. Tämän vuoksi suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista heti matkavarauksen tehtyäsi

Mandala Travelin yleiset peruutusehdot: Kun peruutus tehdään 1) viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua, peritään toimistokuluina 100 €/henkilö; 2) 59–35 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 250€ sekä lentolippujen ja muiden palvelujen peruutukseen liittyvät kulut; 3) 34–15 vrk ennen matkan alkua, pidätetään ennakkomaksu 500 €/henkilö sekä lentolippujen ja muiden palvelujen peruutukseen liittyvät kulut; 4) 14-7 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 75% matkan kokonaishinnasta ja/tai palvelun tarjoajien veloittamat kulut; 5) 7vrk ennen matkan alkua tai myöhemmin, takaisinmaksua ei suoriteta. Osaan matkoistamme sovellamme erityisehtoja. Tällöin perimme normaalista varausmaksusta poikkeavan ennakkomaksun ja sovellamme matkakohtaisia erityisiä peruutusehtoja, jotka ilmoitetaan ohjelmien yhteydessä.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Mandala Travel Oy
Köydenpunojankatu 4 A
00180 Helsinki
puh: 09 42599822
info@mandalatravel.fi
http://mandalatravel.fi

Toimilupamme: KuVi 10945/08/Mj, y-tunnus 2201839-1

Valvova viranomainen: Kuluttaja-asiamies ja –virasto