Tietosuoja

Oy Mandala Travel Ltd (jäljempänä Mandala) tallentaa asiakkaidensa henkilötietoja asiakas- ja markkinointirekisteriinsä vallitsevan lainsäädännön ja asetusten puitteissa. Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on asiakassuhde (matkan varaaminen), asiakkaan suostumus (uutiskirje, matkan varaaminen) tai muu asiallinen yhteys. Oy Mandala Travel Ltd on myös rekisterinpitäjä, niin asiakasrekisterin kuin markkinointirekisterinkin kohdalla. Asiakasrekisteriä kerätään asiakassuhteen ylläpitoa sekä asiakaspalvelua varten.

Tiedot säilytetään nykyisten lakien ja säädösten mukaisesti sekä tuhotaan kun määritelty säilytysaika on tullut päätökseen. Asiakas- ja markkinointirekisteriin voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, syntymäaika, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, varattu matka sekä muut mahdolliset tiedot mitä matkaa varattaessa asiakas on Mandalalle ilmoittanut tai myöhemmin erikseen kysyttäessä. Mandala ei tee profilointia asiakastietoihin liittyen.

Henkilötietoja säilytetään Mandalan asiakas- ja markkinointirekistereissä, kunnes ne poistetaan tai pyydetään poistettavaksi riittävin perustein. Säilyttämisaika on 6 vuotta viimeisen kontaktin jälkeen. Lainsäädännöstä johtuvista syistä jotain tietoja voidaan joutua säilyttämään pidempään. Asiakastiedot ovat pelkästään Mandalan henkilökunnan käytössä ja ne on suojattu salasanoin. Rekisterit ovat säilötty pelkästään sellaisissa palveluissa mitkä täyttävät ajanmukaiset lait ja asetukset.

Mandala ei luovuta asiakkaan tietoja muille kuin kumppaneilleen joille on ilmoitettu, miten henkilötietoja käsitellään. Edellä mainitut kumppanit sijaitsevat niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Kumppaneille luovutetaan pelkästään asiakasrekisterissä olevia tietoja. Markkinointirekisterissä olevia asiakastietoja ei luovuteta eteenpäin. Mandalan yhteistyökumppanit eivät luovuta tietoja eteenpäin, ellei näin katsota tarpeelliseksi ostettujen palveluiden tuottamiseksi. Tällöin luovutetaan pelkästään tarpeelliset tiedot, mitkä vaikuttavat kyseisen matkan palveluiden tuottamiseen ja matkapaketin toimittamiseen asiakkaalle.

Verkon kautta maksettaessa Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.

https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

Käyttäjät voivat poistaa Googlen evästeet käytöstä mainonnan poistamisen sivulta (LINKKI TÄSSÄ)

Asiakasrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää tarkastettavaksi kaikkia tietoja mitä Mandala on asiakas- ja/tai markkinointirekisteriinsä tallentanut kyseisen henkilön kohdalla. Lähtökohtaisesti tarkastuspyyntö on maksuton. Henkilöllä voi myös vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai rajoittamista. Rekisteröity henkilö voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, jos Mandala ei ole noudattanut henkilötietojen säilytykseen soveltuvaa tietosuojaa.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja tietojen tarkastamiseen liittyvissä asioissa asiakkaan tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

 

Rekisterinpitäjä:

Oy Mandala Travel Ltd

Y-tunnus 2201839-1

Köydenpunojankatu 4a, 00180 Helsinki

 

Yhteyshenkilö:

Tommi Laitervo

Puhelin 09 4259 9822

info@mandalatravel.fi

Chat on WhatsApp